• office@fantv.bg

ФЕН ТВ е каналът, който избират хората в България и по света, на възраст от 25 до 45+. 

Любимата телевизия на малки и големи достига до домовете на над 2 300 000 домакинства в страната ни. 

 

АУДИТОРИЯ НА ФЕН ТВ

Възраст:       25 – 54

Територия:  63% град / 37% село

Пол:         56% мъже / 44% жени

Сериозен ръст на аудиторията си в София през последните 3 години – 14%.

Проактивнa аудитория с добър социален статус и разнообразни  интереси в ключови възрастови групи.Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-1859 , Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-1, Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Резултат: Запазване на работещия персонал, икономически и финансови ефекти, запазване на добри партньорски взаимоотношения и преструктуриране на дейността

Обща стойност: 75 000 лв., от които 63 750.00 лв. европейско и 11 250.00 лв. национално съфинансиране.


Начало: 11.02.2021 г.

Край: 11.05.2021 г.