• office@fantv.bg

Ученици от Свищов по програма „Лятна Арт академия“ бяха гости в студийния комплекс на Фен ТВ. Децата се запознаха със снимачния процес на предаванията – на запис и на живо, видяха отблизо технологичната база и им бе показано как се случва магията на телевизията. Екипът ни ги запозна със основни процеси при работа в ефир. Някои бяха по-смели и застанаха на мястото на водещите в предаването „Зона за поздрави“. Освен в студиата и апаратните, учениците видяха и монтажния офис на телевизията. Там монтажист им показа как се работи с професионални монтажни програми, както и как се сглобява едно предаване. В края на посещението си учениците се отдадоха на смях и снимки за спомен.

Какво е „Лятна арт академия“

“Лятна Арт академия“ се проведе в периода 5-11 септември 2022 г. В нея участваха 20 деца/ученици от социално уязвими обществени групи и от училища в община Свищов. Целта беше да се създаде равен достъп до качествено, стимулиращо личностното развитие образование и успешна интеграция.

Проведената на Арт академия е нова форма, която допринесе за насърчаване развитието на интересите на участниците, стимулира тяхната активност и себеутвърждаване в различна от традиционната училищна среда. В неформална среда по време на посещения в различни градове – културни и исторически центрове, чрез разговори, дискусии, беседи и наблюдения се изградиха трайни отношения на толерантност и приемане на културните различия. Арт академия позволи на участниците да се докоснат до непознати и интересни личности и процеси.

Общуването с гост-лекторите -доказани творци, професионалисти, преподаватели, експерти промени кръгозора, повиши мотивацията им за активно участие в училищният и общественият живот. Срещите с утвърдени популярни личности  им помогнаха да очертаят и своите планове за бъдеща реализация.

Посещението е в изпълнение на Дейност (13) “Лятна Арт академия“ по ПРОЕКТ: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.056-0015-С01“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. в рамките на Процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2. Проектът се изпълнява от ОБЩИНА СВИЩОВ и партньори, вкл. училища, ДГ, обучителни организации и НПО.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-1859 , Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-1, Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Резултат: Запазване на работещия персонал, икономически и финансови ефекти, запазване на добри партньорски взаимоотношения и преструктуриране на дейността

Обща стойност: 75 000 лв., от които 63 750.00 лв. европейско и 11 250.00 лв. национално съфинансиране.


Начало: 11.02.2021 г.

Край: 11.05.2021 г.